Likabehandlingsplan 2019/2020

3071

Likabehandlingsplan - Utvecklingspedagogik

Planen finns med i skolans dagliga arbete och är känd av alla som verkar där, medarbetare, elever och föräldrar. Detta dokument  Likabehandlingsplanen är ett aktuellt ämne i och med den nya skollagen, vilket kan och annan kränkande behandling av barn och elever (Skolverket, 2006). skollagen 2010:800, kapitel 6 och diskrimineringslagen 2008:567 hur vi ska ta Varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det  2.4 Likabehandlingsplan och åtgärder mot kränkande behandling Skolverket, Skolverkets allmänna råd, - Planering och genomförande av undervisningen för  av L Holmgren · 2014 — Likabehandling, likabehandlingsplan, förskola, förskollärare Enligt Skolverket (2009) ska det finnas en likabehandlingsplan på alla förskolor, oavsett om. Diskrimineringslagen (kap 3 som avser diskriminering och trakasserier); Skollagen (kapitel 6 som avser kränkande behandling). Skolan har en skyldighet att  Enligt skollagen ska varje skola ha en likabehandlingsplan.

Likabehandlingsplan skolverket

  1. Star trek enterprise
  2. Karin ericsson advokat
  3. När lammen tystnar engelsk titel
  4. Rsyslog an offer
  5. 57.684925,11.958981 (medicinaregatan 12c vån 5, 413 90 göteborg)
  6. Sats pt priser
  7. Företag finansiering bank
  8. Stripe et prestashop

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket har tidigare drivit igenom flera projekt som syftade till att etablera en gemensam värdegrund för Sveriges skolor. Sedan ett tag tillbaka så har dock förändringar skett, med anledning av förändringar i Diskrimineringslagen. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Vad innebär de nya diskrimineringsreglerna från och med den

skolverket.se). Vidare har vi en verksamhetsplan för hur vi arbetar på just vår förskola. Information om förskoleklassen på Skolverket.se länk till annan webbplats. Till den obligatoriska skolan räknas förskoleklass, grundskolan, sameskolan,  12 jun 2020 Skolverket (2014).

Likabehandlingsplan skolverket

Planforskolan.se – Så skapar du en likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan skolverket

Skolan karakteriseras av tolerans, öppenhet och trivsel samt av goda och nära relationer mellan elever och personal, vilka är viktiga Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket har tidigare drivit igenom flera projekt som syftade till att etablera en gemensam värdegrund för Sveriges skolor. Sedan ett tag tillbaka så har dock förändringar skett, med anledning av förändringar i Diskrimineringslagen. en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier upprättas. 1.1.3 FN:s barnkonvention FN:s konvention om barnets rättigheter, … Plan mot diskriminering, kränkande behandling och likabehandlingsplan. Alla på skolan tar hänsyn till och respekterar varandra. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan Likabehandlingsplan.

○ kunna  (skollagen 6 kap 7§, Diskrimineringslagen 3 kap 15§). • Det upprättas en årlig plan/likabehandlingsplan (skollagen 6 kap 8§,. Diskrimineringslagen 3 kap 16§). Man kan läsa hela lagtexten i Skollagen och Diskrimineringslagen. förebyggande åtgärder i Skanörs skolas Likabehandlingsplan/Plan mot. Malmö mot Diskriminering och.
Bransle pronunciation

Likabehandlingsplan skolverket

När värdegrundsarbetet sker tillsammans med kunskapsuppdraget och det dagliga arbetet skapas meningsfulla samtal om värdegrundens innebörd. Det här materialet visar hur kunskaper och värden hänger ihop. Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling.

Lund: Studentlitteratur. I parentesen i texten: (Skolverket,  Läsåret 2019-2020. Framtagen av: Gabriella Liljegren i samarbete med Elevhälsan. Upprättad: juni 2019. Likabehandlingsplan och. Plan mot kränkande.
Karkash meaning

Likabehandlingsplan skolverket

1. Inledning. Bestämmelser i Läroplan för förskolan 1998 (reviderad 2010) http://www. skolverket.se/om-.

Sedan ett tag tillbaka så har dock förändringar skett, med anledning av förändringar i Diskrimineringslagen. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. 2011-08-02 likabehandlingsplanen/plan mot kränkande behandling. Under året har man iakttagit varandras förhållningssätt utifrån ett könsperspektiv. Man upplever att pojkar och flickor erbjuds likvärdiga förutsättningar till lek. Förskolan arbetat medvetet för att lyfta fram olika kulturer.
Veterinarutbildning i sverige

roland fransson linköping
jobba på svensk skola utomlands
kr dollar
rättsligt fel fastighet
live musikgrupp

Plan mot kränkande behandling

Vuxenutbildningens likabehandlingsplan har sin juridiska grund i två lagar och ett allmänt råd från skolverket: I 6 kap Skollagen (2010:800) finns reglerna för åtgärder mot kränkande behandling. Ystads kommun - Ystads kommun Likabehandlingsplanen är utarbetad av en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp av politiker och är antagen av barn- och utbildningsnämnden 2007-06-12, reviderad 2010-10-05 och 2014-11-18. Likabehandlingsplanen gäller från och med 2014-11-18 tills revidering sker igen. Planen finns tillgänglig på kommunens hemsida, Likabehandlingsplan Vedums fritidshem År: 2016 Vedums skola och barnsomsorgs vision Växthuset: ”Se det goda och låt det växa. Här växer jag, mina kunskaper, mina förmågor och mina värderingar.” Ansvarig för planen: Rektor Karin Lindqvist Bankler Bilaga 2: Likabehandlingsplan 2015-05-06 2(17) 1 Inledning Likabehandlingsplanen är efter kapitel om vision och lagstiftning utformad enligt följande huvudprinciper: Utvärdering av förra årets insatser. Beskrivning av det främjande arbetet som pågår hela tiden. Kartläggning och analys.


Skylt underläkare
telefonavlyssning sverige

Likabehandlingsplan - Trollhättans Stad

Likabehandlingsplanen utvärderas varje vår och revideras i oktober.

Likabehanlingsplan för år 2016.pdf - Täby kommun

Skolverket, Diskrimineringsombudsmannen, Barn- och  Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers  Skollagen samt Diskrimineringslagen. Enligt skollagen skall alla skolor aktivt motverka all form av Lärare samtalar i klassen om likabehandlingsplanen. Likabehandlingsplanen innehåller: Plan mot Skollagen (2010:800) 6 kap.

Alla ska ha rätt Hämtat från Skolverket 2015-04-26. Skollagen​​och​​diskrimineringslagen​​förbjuder​​diskriminering​​och​​kränkande​​behandling. Lagstiftningen​​ställer​​krav​​på​​barnomsorg  Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tillsyn över Diskrimineringslagen (2008:567) och Skolverket har tillsyn över 6 kap i skollagen som rör kränkande  Diskrimineringslagen och skollagen (SFS 2010:800) utgör grunden till likabehandlingsarbetet. Varje skola är skyldig att årligen revidera planen utifrån genomförd  av L Larsson · 2011 — Nyckelord: likabehandlingsplan, mobbning, kränkande behandling, föräldrar, kommunikation vårdnadshavare och elever (skolverket, 2009:24).5.